Reglement

Reglement for NM for skolelag gyldig f.o.m. 01.03.2018

 1. Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år NM for Barneskoler og NM for Ungdomsskoler. Mesterskapene arrangeres hver for seg eller samlet, i løpet av april. Turneringsreglementet for USF gjelder med følgende tilleggsbestemmelser: Turneringen skal rates.
  .
 2. Hvert lag består av fire spillere og inn til to innbyttere, som alle må gå på samme skole. Barneskoleelever kan ikke spille på ungdomsskolelag. I helt spesielle tilfeller kan enkeltelever etter søknad til Forbundsstyret, gis anledning til å delta på laget til en annen skole i samme kommune. Attestasjon fra skolen må følge med søknaden. Elever på en skole med under 75 elever som ikke kan stille lag selv, kan gis anledning til å representere en naboskole etter søknad til Forbundsstyret. Kretsene avgjør selv kravene for deltakelse i KM for Skolelag. Spillere på barneskolelag må i mesterskapsåret høyst fylle 13 år, på et ungdomsskolelag høyst fylle 17 år.
  .
 3. En skriftlig lagoppstilling i bordrekkefølge, med eventuelle reserver og underskrevet av lagkapteinen, skal leveres arrangøren senest en halv time før spillestart. Arrangøren kan fastsette en tidligere frist i innbydelsen. Bordrekkefølgen skal være etter antatt spillestyrke, med antatt sterkeste spiller på førstebord. Rekkefølgen mellom spillerne kan ikke forandres etter at den skriftlige lagoppstillingen er levert. Et lag som stiller i feil bordrekkefølge en kamp, gis automatisk tap i alle partier som berøres av feilen. Ønsker et lag å benytte reserver, skal turneringsledelsen informeres om det senest en halv time før den aktuelle runden starter. Foreligger rundeoppsettet senere, er fristen fem minutter etter bekjentgjørelsen.
  .
 4. Det er åpen deltagelse i NM for skolelag innenfor de rammer som er praktisk og logistikkmessig gjennomførbart fra arrangørens side. Dersom det må settes begrensninger gjørs dette ut i fra fordelingsnøkkelen i nedenstående regelverk. Arrangøren må redegjøre for eventuelt tak på deltagende lag i invitasjonen til mesterskapet. Hver krets har en grunnkvote på et lag i hvert NM. Videre kvoter avgjøres av kretsenes medlemstall på tidspunktet for påmelding. Kretsene gis da rett til et lag mer per mesterskap, for hvert påbegynte hundretall medlemmer (fra 101). I tillegg utvides kretskvoten med et lag, for hver plassering blant de tre beste fra året før. Arrangørkretsen har rett til et ekstra lag i hvert mesterskap, under forutsetning av at de samtidig stiller et lag som oddetallsreserve.
  .
 5. Så lenge deltakertallet muliggjør det, spilles det etter den gyldige versjonen av Norges Sjakkforbunds Monradsystem. Rundeoppsett skal skje etter lagpoeng, med individuelle poeng tellende før startnummer. 1.runde skal seedes i to grupper, i NM for barneskoler om nødvendig etter skjønn. I såvel NM for Ungdomsskoler som NM for Barneskoler spilles det 7 runder. Protester mot rundeoppsettet, må fremføres senest 10 minutter før spillestart. Kretsene avgjør selv rundetall og betenkningstid i sine mesterskap.
  .
 6. Betenkningstiden i NM for Ungdomsskoler og NM for Barneskoler er 60 minutter på hele partiet og 30 sekunder tillegg per trekk. Det er noteringsplikt i begge klasser. Spillere som på grunn av alder fritas fra noteringsplikten, fratas 10 minutters betenkningstid. Resultatene fra NM for Ungdomsskoler skal innrapporteres til Norges Sjakkforbund for FIDE-ratingberegning.
  .
 7. Vinnerlagene får titlene «Norgesmester for Ungdomsskolelag» og «Norgesmester for Barneskolelag». Rekkefølgen avgjøres av lagpoeng. Vunnet kamp gir 2 lagpoeng, uavgjort 1 og tap 0. Gis et lag Walk-Over av rundeoppsettet, får det 2 lagpoeng og 2 1/2 individuelle. Ved likhet i lagpoeng avgjør individuelle poeng, deretter kvalitet og eventuelt innbyrdes oppgjør. Hvis flere lag fortsatt står likt, deles plasseringen og eventuelt mesterskapet.
  .
 8. De fem første lagene i mesterskapet skal ha en lagpremie med inngravering, og en premie til hver av spillerne som har spilt minst et parti for laget. Minst en tredjedel av lagene skal premieres. I NM for Barneskoler skal alle spillerne ha diplom eller annet deltakerbevis. Det skal dessuten være premie til den spilleren på hvert bord som har høyest score, regnet i prosent ut fra minst 5 partier i Ungdomsskoleklassen og 7 partier i Barneskoleklassen. Ved lik score tildeles bordpremien spilleren på best plasserte lag.
  .
 9. Norgesmesterslagene vinner retten til å representere Norge i det påfølgende nordiske mesterskapet for skolelag, under forutsetning av at det oppfyller betingelsene i mesterskapets reglement. Ved forfall fra vinnerlaget, tilfaller retten til deltakelse i Nordisk neste lag fra NMs resultatliste som oppfyller betingelsene. Hvis NM-tittelen deles, avgjøres retten til å delta i nordisk ved loddtrekning.
  .
 10. USFs Uttakningskomite tar ut laget som skal representere Norge i Nordisk Mesterskap for videregående skoler. Melder flere tilnærmet jevnbyrdige lag seg interesserte, kan Forbundsstyret etter innstilling fra UK beramme stikkamp eller turnering om uttaket.